MEGA MACS ONE

47 290  vč. DPH 57 221 

Dostupné na objednávku

Podrobnosti

Název produktu

První odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec ěščřžýáíéůúňť První odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec ěščřžýáíéůúňť

Konfigurace profisady

Konfigurace profisady

 1. Výhoda první – První odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec o
 2. Výhoda druhá
 3. Výhoda třetí
 4. výhoda čtvrtá

Extra bonusy a služby

 1. Výhoda první – První odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec odstavec o
 2. Výhoda druhá
 3. Výhoda třetí
 4. výhoda čtvrtá

Klíčové vlastnosti diagnostického řešení

Obsah dodávky

Varianty produktu

Diagnostika MEGAMACS ONE (osobní a lehké užitkové vozy)

Mega macs ONE je diagnostický systém vyvinutý speciálně pro mobilní platformu Google Android. Jeho uvedením Hella Gutmann reaguje na stále rostoucí trend používání mobilních technologií nejen v běžném životě, ale dnes již i v dílenském prostředí. Mega macs ONE promění i běžný tablet v plnohodnotný diagnostický nástroj.

Výchozí cena této diagnostiky je 1690 EUR bez DPH a fakturovaná částka v CZK se může lišit. Vždy je rozhodující aktuální denní kurz ČNB platný v den vystavení faktury.

Vyžádejte si individuální nabídku spolu s podrobným průvodcem:

HGS CSC Tool podrobnosti

Komplexní řešení pro nezávislý servis

Mega macs ONE disponuje stejnou kompatibilitou a rozsahem diagnostických funkcí, jako ostatní diagnostická zařízení z rodiny Hella Gutmann Solutions. Pro běžné používání je však nejrychlejším zástupcem.

Identifikaci vozu lze provést převzetím VIN z palubní sítě, upřesnění identifikace pak fulltextovým vyhledávání a vysokorychlostní automatický test jednotek zajistí slušnou úsporu času při vstupním a výstupním testu. Nechybí ani doprovodná licence pro přístup do informačního systému hgs-data.com pro dva uživatele.

Manažerská diagnostika

Mega macs ONE je ideálním pomocníkem pro vedoucí pracovníky nezávislých servisů účastnících se, vedle své manažerské práce, také servisních činností. Kombinace diagnostických a již instalovaných aplikací pro zvýšení produktivity učiní z manažerského tabletu most mezi kanceláří a diagnostickým pracovištěm.

Nasazením diagnostických technologií od Hella Gutmann bude v blízké budoucnosti možné, díky Cloudovým službám, z mega macs ONE nahlížet do vlastní databáze historie všech diagnostikovaných vozidel s detailními záznamy od autoscanu, přes logy z jízdy, až po provedené kalibrace ADAS.

Záznamy bude možné mezi jednotlivými diagnostickými systémy (licencemi) synchronizovat a kdykoliv vyvolat a odeslat např. elektronickou poštou. Díky historii má supervizor přehled o tom, na jakém vozidle se v dílně právě pracuje, i když je např. v terénu nebo má home office.

Skvělá volba pro přijímací techniky

Přijímací technik je jedním z nejdůležitějších článků teamu podílející se na budování loajality jak u nových, tak u stávajících zákazníků autoservisu. S mega macs ONE provede přijímací technik na počkání a přímo před očima příchozího zákazníka rychlý automatický test všech řídicích jednotek a okamžitě jej může odeslat do E-mailové schránky, kterou mu zákazník sdělí.

To vše v reálném čase. Zároveň se celý test uloží do historie, ze které jej může obratem číst nebo tisknout i automechanik. Mega macs ONE uspokojí, svou mobilitou a rychlostí použití, všechny členy servisního teamu.

Kompatibilita s ADAS

Systém mega macs ONE je plně kompatibilní se systémy CSC tool SE a CSC tool Mobile určenými pro kalibrace pokročilých asistenčních systémů řidiče ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems). S potřebným příslušenstvím se nezastavíte ani před kalibracemi kamer 360, předními laserovými scannery, či zadními radary.

Diagnostické funkce MEGA MACS ONE

Čtení a mazání pamětí závad
Výpis paměti závad je dobře čitelný a přehledný. Výpis DTC je seřazen do přehledné tabulky. Samostatný chybový kód však vyžaduje výpis na celou obrazovku. V kompletním výpisu naleznete nejen samotný kód závady, jeho popis a význam, ale i možné důsledky a seznam možných příčin.

Automatický test všech ECU
Funkce celkového vyhledávání nabízí automatickou kontrolu pamětí závad všech dostupných řídicích jednotek vč. paměti závad systému EOBD. Pro urychlení testu lze před jeho spuštěním vybrat jednotky, ze kterých se výsledný autoscan sestaví.

Výsledky automatického testu zobrazí mega macs ONE v přehledné tabulce. Přímo z okna výsledku automatického testu je možné smazat paměti závad buď všech řídicích jednotek naráz, nebo jednotlivě, popřípadě se lze postupně připojovat k libovolným ECU a pracovat s nimi.

Výstup z automatického testu je možné okamžitě odeslat na e-mail zákazníka ve formě profesionálně sestavného diagnostického reportu ve formátu .pdf. Bylo-li vozidlo při identifikaci uloženo do historie, bude výsledný report automaticky archivován pro budoucí náhled nebo opětovný tisk.

Čtení parametrů
Měřené hodnoty jsou řešeny velmi přehledně. V rámci jednoho měření je možné současně zobrazit až 16 měřených parametrů. Grafické zobrazení je samozřejmostí. Skvělou funkcí jsou zde přednastavené skupiny měřených hodnot, které automechanika nejvíce zajímají. V okně real-time měření se vedle každého zobrazovaného parametru nachází ikona pro otevření nápovědy, popisující, co přesně měřený parametr znamená, co z něj lze vyčíst vč. vyjádření fyzikálních jednotek.

Akční členy
Testy akčních členů je možné spouštět selektivně nebo sekvenčně v závislosti na typu testovaného systému, respektive typu testu, který podporuje řídicí jednotka. V případě selektivního testu se objeví v poli testovaného komponentu tlačítka aktivace/deaktivace pro spuštění a zastavení kontinuálního testování.

Základní nastavení
Funkce základního nastavení zahrnuje seznam všech dostupných základních nastavení či přizpůsobení ve všech řídicích jednotkách. Na první pohled automechanik vidí, co je na konkrétním vozidle schopen mega macs ONE provést. Odpadá tak zdlouhavé procházení jednotlivých řídicích jednotek. Pod základním nastavením se nacházejí například funkce resetů všemožných adaptačních hodnot či určení nulových poloh, kalibrace a přizpůsobení snímačů a akčních členů apod.

Kódování
Funkce kódování patří mezi pokročilé diagnostické funkce, které mění konfigurace, nastavení a často původní i předprogramované parametry v řídicích jednotkách. Díky integrované diagnostické nápovědě technik ví, čeho se případná změna kódování bude týkat. V závislosti na typu systému je možné provádět automatické nebo manuální kódování.

Funkce kódování patří mezi pokročilé diagnostické operace, před kterými se mega macs ONE samozřejmě nezastaví. Díky integrované diagnostické nápovědě technik ví, čeho se případná změna kódování bude týkat. V závislosti na typu systému je možné provádět kódování manuálně nebo prostřednictvím automatizovaných postupů, usnadňujících kódování zejména v případech, kdy se konfigurace mění ve více jednotkách současně, např. (do)kódování tažných zařízení v moderních vozidlech koncernu VAG.

Testovací funkce
Testovací funkce nabízejí možnosti komplexního testování vybraných komponentů nebo celých subsystémů na moderních automobilech. Rozsah testů je závislý na typu diagnostikovaného automobilu respektive „inteligenci“ řídicí jednotky. Může se např. jednat o kontrolu vstřikovacích trysek, testy „rovnoměrnosti chodu“ vypínáním jednotlivých válců apod.

Diagnostika EOBD
Vozidla vyhovující normě EOBD je možné diagnostikovat prostřednictvím samostatného diagnostického režimu OBD, dostupného pod volbou „Obecné“ přímo z hlavního okna programu. O výpisy pamětí závad, zaznamenaných systémem EOBD, lze rozšířit i automatický test všech řídicích jednotek.

Nutno dodat, že všechny megamacky mají emisní diagnostiku zpracovanou na jedničku, s výstupy na úrovni „sériovky“ emisní stanice. Ačkoliv je v mega macs ONE modul pro OBD lehounce zjednodušený, nic to nemění na obří databázi, ze které čerpá jak generické, tak především specifické DTC výrobců vč. Freeze Framů, nemluvě o měřených hodnotách a tolik důležitých proprietárních PID. Z toho vyplývá, že nechybí ani vyhodnocení kódu emisní připravenosti Rediness. Za zmínku také stojí integrovaná nápověda ke konstrukci samotného kódu v rámci souvisejících norem, např. pro vozy se vznětovými motory EURO 5 a 6.

Další funkce a vychytávky

 • Reset servisu
  Funkce související s resety servisních intervalů jsou natolik používané funkce, že si zasloužily své místo v hlavním menu. Reset intervalů je plně automatizovaný a není třeba si pamatovat, ve kterých řídicích jednotkách se reset nejrůznějších adaptací provádí. Pokud existuje možnost nebo nelze provést reset jinak, je v rámci integrované nápovědy k dispozici manuální postup.
 • Rozmístění diagnostických zásuvek
  Velmi jednoduše a přehledně zpracovaná fotografická databáze umístění diagnostických zásuvek s doprovodným slovním popisem.
 • Akustická indikace odpojení od vozidla
  Velmi dobrou funkcí je možnost aktivace či deaktivace kontrolního alarmu signalizujícího ukončení komunikace s vozem. Tato praktická „vychytávka“ připomene zapomětlivé obsluze odpojit VCI od diagnostické zásuvky.

  Akustické upozornění vytváří aplikace v tabletu, nikoliv samotné VCI. Uživatel může nastavit dobu od ukončení spojení i dobu trvání spuštěného alarmu. V obou případech od 10 do 180 s. Již spuštěný alarm lze deaktivovat i stiskem příslušného tlačítka, dostupného ve všech oknech aplikace.

Informační systém

HGS Data
HGS data asi není třeba příliš představovat. Jen ve stručnosti zmíním, že se jedná se o velice robustní informační systém, agregující podrobné informace o plánech servisních prohlídek stanovených výrobci vozidel, svolávacích akcích, samozřejmě s databází technických výkresů a elektrických schémat, se zkušebními hodnotami a hlavně rozsáhlou diagnostickou databázi chybových kódů s návrhy na opravy dle již vyřešených případů.

V HGS datech nechybí ani podrobný katalog prací se seznamy jednotlivých pracovních výkonů, ke kterým je přiřazena odpovídající časová jednotka. Tato funkce je vhodná zejména pro rychlé sestavení reportu plánovaných nebo již provedených prací, které překvapí nejednoho zákazníka profesionálním vzhledem s ryze německou precizností. Tím samozřejmě výčet informační hodnoty HGS data zdaleka nekončí.

HGS data

Integrace HGS dat do prostředí mega macs ONE
Technická data nejsou integrována do uživatelského prostředí diagnostického programu mega macs ONE, jak tomu je např. u mega macs PC, 56 a 77. Do databáze však může uživatel vstupovat přímo z tabletu nebo libovolného dalšího zařízení. Přístup k HGS datům je umožněn dvěma uživatelům 24/7 odkudkoliv, což je velmi příznivý bonus.

Funkce, které Vám jiná diagnostika nenabídne

Historie vozidla
Historii vozidla považuji za klíčovou funkci, kterou Hella Gutmann nabízí napříč všemi svými diagnostickými systémy. Po identifikaci vozu nabídne aplikace ONE možnost jeho uložení do historie diagnostikovaných vozidel. Ukládání do historie není povinné. V případě, že uživatel zadá RZ vozidla, aplikace začne kontinuálně ukládat do paměti zařízení všechny diagnostické procedury, které budou v časové posloupnosti provedeny. Historie loguje čtení chybových kódů, sledování a záznam měřených hodnot, provedená kódování a základní nastavení vč. provedených kalibrací ADAS.

K uloženým záznamům je možné přistupovat offline kdykoliv po ukončení příslušné diagnostické relace. Při procházení historie se data zobrazují stejně jako po právě dokončené diagnostice. Zpětně je možné procházet veškeré uložené záznamy vč. logů z testovací jízdy či automatických testů, vč. opakovaného tisku souvisejících protokolů pro zákazníky.

Každý majitel megameka může tuto funkci využít při objasňování opakujících se závad na vozidle zákazníka, např. v určitém roční období, ale i jako relevantní důkazní prostředek při řešení případných sporů se zákazníky nebo pojišťovnami.

HOTLINE – Posílání dat ze serverů výrobců
Opravdu silnou stránkou všech diagnostik od Gutmanna je úroveň poprodejní technické podpory. Pokud v HGS datech uživatel nenalezne požadovanou informaci, např. el. schéma nejnovějšího vozu, stačí zadat požadavek přímo z HGS dat a v krátkém časovém horizontu obdrží požadované schéma od Helly v elektronické podobě, získané přímo ze serveru výrobce vozu. Problém s přístupem k technickým informacím je pro majitele diagnostiky mega macs tím nejmenším problémem.

Rozšířená podpora
Abychom ještě více zatraktivnili podporu budoucích i současných majitelů diagnostických systémů mega macs, připravujeme unikátní portál technické podpory, ve kterém uživatelům postupně nabídneme nejen řadu školení a výukových materiálů, ale i kontinuální přísun tolik potřebných informací a novinek z našeho oboru. Stránky naleznete na adrese www.megamacs.cz

Aktualizace programu

Pokud aktualizaci nezaplatíte, diagnostika pracuje dál. Po expiraci předplatného je zrušen přístup k HGS datům, hotlince a SW se přestane automaticky aktualizovat.

Min. požadavky na tablet

Operační systém

  Android 6.0 a vyšší

Operační paměť

  1 GB RAM;

Úhlopříčka displeje

  Minimum: 7″

Konektivita

  Wifi připojení, optimálně LTE modem (diagnostika běží i offline)

Rozhraní

  Bluetooth® 2.1 EDR (Class 1)

Obsah dodávky

Fyzická dodávka obsahuje
1x HGS mega macs ONE VCI Bluetooth® + Micro-USB CARB 16—PIN (diagnostická hlava)
1x HGS Flashdisk s instalací SW (poslední verze)
1x HGS propojovací kabel USB 2.0 (USB A › Micro USB B)
1x HGS mega macs ONE – tištěný návod k rychlému použití v českém jazyce
1x HGS šňůrka na krk (dárkový předmět zdarma)
1x HGS víceúčelová utěrka (dárkový předmět zdarma)
1x Transportní odolný kufr W.A.G. HT-3 (Made in Germany)
1x Zdarma bonus – dle aktuální nabídky.

Specifikace

Další informace

Hmotnost 1 kg
Aktualizace

Licence

Videos

<p><a href="https://www.youtube.com/user/Diagnostickatechnika&quot; target="_blank"><img title="YotuTube" src="https://focom.cz/skin/frontend/blank/default/images/media/youtube_banner_2.jpg&quot; alt="YotuTube" /></a></p>
<p>Rozbalení produktu</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Pb8awXpKEh4?rel=0&quot; frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe></p>

Aktivace

Záruka

Hodnocení (0)

Buďte první, kdo přidá recenzi k “MEGA MACS ONE”

hodnocení

Produkt zatím nemá žádné recenze.

autodiagnostik.cz

Košík

V košíku nejsou žádné produkty.