Zásady ochrany osobních údajů

1) Úvod a základní ustanovení

1.1 Děkujeme vám za návštěvu eshopu autodiagnostik.cz a projevený zájem o naše služby. V dokumentu Zásady ochrany osobních údajů Vás podrobně informujeme o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji a jak je zpracováváme (dále jen „ZOOÚ“). Ke zpracování dochází při procházení, používání webových stránek našeho eshopu, nebo když s námi jinak komunikujete.

1.2 V souladu s čl. 4 bod 7 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen “nařízení GDPR”) , jsme správcem osobních údajů. Jsme česká společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r.o. , IČ: 248 433 69, se sídlem Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisem oddíl C, vložka 179563, (dále jen „Správce“).

1.3 Zároveň jsme my, společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., také provozovatelem eshopu autodiagnostik.cz (dále jen “Provozovatel”). V souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami poskytujeme a prodáváme na portále autodiagnostik.cz Zboží (dále jen “Poskytovatel”).

1.4 Kontaktovat nás můžete telefonicky zákaznických linkách: +420 235 313 119; +420 603 827 572; +420 800 66 44 66. Faxem: +420 227 077 970; E-mailem: info(zavináč)autodiagnostik(tečka)cz, nebo na korespondeční adrese AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, nebo přes datovou schránku ID: g5f2qez. Také můžete využít kontaktní formulář.

1.5 Pověřencem pro ochranu osobních údajů GDPR je Pavel Kloc, e-mail: kloc(z@vinac)autodiagnostik(teck@)cz. Pověřence můžete také kontaktovat na korespondeční adrese AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, nebo přes datovou schránku ID: g5f2qez.

1.6 Na tento dokument navazují dokumenty „Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád autodiagnostik.cz“ a „Zásady používání cookies“. Oba jsou dostupné na těchto webových stránkách.

1.7 Vaše osobní údaje obsažené v cookies, můžeme jako jejich správce postoupit zpracovatelům třetích stran (soubory cookie třetích stran). Jejich seznam najdete v dokumentu „Zásady používání cookies“.

1.8 Vaše údaje které zpracováváme a uchováváme neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám a sdílíme je pouze při zpracování cookie třetích stran. V rámci našich interních marketingových operací vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom zachovali soulad s nařízením GDPR.

1.9 Společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času upravovat. Pokud provedeme úpravy zůstává původní i předchozí verze tohoto dokumentu dostupná z odkazu v pravém sloupci této webové stránky. Na změnu tohoto dokumentu Vás můžeme upozornit také e-mailem. Doporučujeme Vám si tyto zásady přečíst, abyste byli řádně informováni o našich postupech a způsobech, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme.

2) Definice základních pojmů

2.1 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2.2 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů se rozumí plnění smlouvy mezi Vámi a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. V následujících bodech specifikujeme shromažďování a zpracovávání osobních údajů podrobněji.

2.3 Soubory cookie. Pro zatraktivnění návštěvy našeho eshopu a umožnění využívání některých funkcí používáme tzv. soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem koncovém zařízení. Některé, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. když prohlížeč zavřete (takzvané cookies relace), jiné zůstávají uloženy v koncovém zařízení a umožňují nám či našim partnerským společnostem (soubory cookie třetích stran) rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají určité uživatelské informace v individuálním rozsahu, např. údaje o prohlížeči a umístění či hodnoty IP adres. Trvalé soubory cookie jsou automaticky smazány po uplynutí určité doby, která se může lišit v závislosti na konkrétním souboru cookie. V některých případech slouží soubory cookie ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení (např. zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu našeho webu).

3) Informace o zabezpečení shromažďování osobních údajů

3.1 Vaše osobní údaje chráníme a zajišťujeme vysokou mírou bezpečnosti pomocí moderních technologií. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, máme zavedené vhodné organizační opatření fyzické, elektronické vč. řídicích postupů s cílem dosáhnout maximální ochrany a zabezpečení informací shromažďovaných online. Technologie a postupy, které zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů, jsou následující. Provozované systémy jsou poskytovány uživatelům pouze přes zabezpečený HTTPS certifikát TLS 1.2 SHA-256 se šifrováním RSA od certifikační autority Let's Encrypt (DST Root CA X3). Použité technologie opensource WordPress, Mautic, OwnCloud. U Cloudových služeb je podpora šifrování uložených dat a omezení přihlášení pouze přes osobní certifikát TLS 1.2 SHA-512 se šifrováním RSA. Certifikát je vždy pro každého uživatele generován a předán zabezpečenou cestou.

3.2 Internetový obchod autodiagnostik.cz je provozován na kvalitním hardware s podporou NBD. Server běží na linuxovém jádře. Systémy máme aktualizované a velký důraz přikládáme aplikaci bezpečnostních hotfixů v rámci systému i provozovaných aplikací. Data zálohujeme každý den na zabezpečené datové úložiště. Přenos dat i jejich úložiště je šifrováno.

4) Data zpracovávána a shromažďovaná při návštěvě našeho webu

4.1 Pokud používáte naše webové stránky pouze pro informační účely, tzn., že se nezaregistrujete nebo nám žádným jiným způsobem neposkytnete jiné informace, shromažďujeme pouze údaje, které nám resp. našemu serveru poskytne Váš webový prohlížeč. Jedná se o tzv. soubory serverových logů. Při návštěvě našeho webu shromažďujeme i anonymizovaně data, která jsou z technického hlediska nezbytná pro zobrazení našich webových stránek: návštěva webu; Datum a čas přístupu; Množství přenesených dat v bytech; Zdroj/odkaz, ze kterého jste na náš web přišli; Použitý prohlížeč; Použitý operační systém; Použitá IP adresa (v případě nutnosti v anonymizované formě).

4.2 Data zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na základě našeho oprávněného zájmu zlepšovat stabilitu a funkčnost našich webových stránek.

4.3 Tyto údaje nepředáváme třetím stranám a nepoužíváme je jiným způsobem, pokud jste nám již neudělili souhlas se zpracováním osobních údajů na jiném našem internetovém projektu v rámci rodiny webů společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r.o. Následné zpracování probíhá na základě identifikace zpracování souborů Cookies, což je upraveno v samostatném dokumentu „Zásady používání cookies“. Pokud existují konkrétní náznaky nezákonného použití, vyhrazujeme si právo na následnou kontrolu souborů serverových logů.

5) Data zpracovávána a shromažďovaná při navazování kontaktu

5.1 Osobní údaje začínáme shromažďovat, když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, telefonicky, když si vytvoříte účet, zapojíte se do jakýchkoli interaktivních funkcí našich služeb, vyplníte formulář, zaplatíte za online produkt, vzdělávací službu, zboží, předplatné, ucházíte se o práci v naší společnosti, komunikujete s námi prostřednictvím stránek sociálních médií třetích stran, požádáte o zákaznickou podporu nebo jinak s námi navazujete kontakt. Pokud Vás identifikujeme jako jednotlivce mohou námi zpracovávané údaje zahrnovat celé Vaše jméno, e-mailovou adresu, název společnosti, telefonní číslo a jakékoli další požadované informace, které se rozhodnete poskytnout. Právním základem pro toto zpracovávání údajů je náš oprávněný zájem odpovědět na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Pokud váš kontakt směřuje k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6. odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

5.2 Vaše data shromažďujeme a zpracováváme také nástrojem Mautic (na vlastní infrastruktuře). Tato technologie používá zejména tzv. pixelové tagy, skripty, UTM parametry, které využíváme v rámci provozu eshopu a při komunikaci s Vámi. Pixelové tagy soubory jsou tvořeny z drobných grafických prvků, UTM jsou textové řetězce s unikátním identifikátorem. Tyto prvky mají podobnou funkci jako soubory cookie, ale neukládají se na pevný disk Vašeho počítače.

5.3 Údaje shromažďované v případě využití kontaktního formuláře jsou zjistitelné přímo z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje ukládáme a používáme pro účely odpovědi na Vaši žádost nebo za účelem komunikace s Vámi a související technické správy. Vaše údaje budou vymazány po konečném vyřízení Vašeho dotazu; děje se tak v případě, lze-li na základě okolností dospět k závěru, že daná záležitost byla přesvědčivě objasněna, a za předpokladu, že neexistují žádné zákonné povinnosti údaje uchovávat.

6) Data zpracovávána a shromažďovaná při založení zákaznického účtu a pro účely zpracování smlouvy

6.1 Tato data zpracováváme a dále shromažďujeme pokud nám je poskytnete pro plnění smlouvy či při založení zákaznického účtu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

6.2 Údaje shromažďujeme pomocí příslušných vstupních formulářů, ze kterých je přímo zjistitelné jaká data budou shromážděna a zpracována.

6.3 Váš zákaznický účet můžete kdykoliv smazat na základě žádosti prostřednictvím formuláře Podání požadavku poskytovateli.

6.4 Data, která nám poskytnete, ukládáme a využíváme za účelem zpracování smlouvy. Po úplném zpracování smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje zablokovány v souladu se zákonnou lhůtou pro archivaci daňových a obchodních dat a následně vymazány po uplynutí těchto lhůt, pokud jste výslovně nevyjádřili souhlas s dalším použitím vašich osobních údajů, nebo jsme si nevyhradili zákonné právo pro další použití vašich údajů, o kterém vás budeme následně příslušným způsobem informovat.

7) Data zpracovávána a shromažďovaná při vyřizování objednávek

7.1 Při vyřizování vašich objednávek spolupracujeme s následujícími poskytovateli, kteří nás zcela nebo částečně podporují při plnění uzavřených smluv. Na tyto poskytovatele jsou převáděny určité osobní údaje, a to za následujících podmínek. Je-li to nezbytné pro dodání zboží, námi shromážděné osobní údaje se v rámci plnění smlouvy dále předávají příslušné přepravní společnosti. Je-li to nutné k realizaci platby, vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci. Jestliže využíváme internetové platební služby, informujeme o nich níže.

7.2 Právním základem pro předávání údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

8) Data zpracovávána a shromažďovaná při využití funkce komentářů

8.1 Některé stránky eshopu autodiagnostik.cz Vám umožňují prostřednictvím funkce komentářů vkládat a zveřejňovat text Vaše komentáře. Shromažďujeme Váš komentář, čas jeho vytvoření, jméno zvolené Vámi jako autorem komentáře. Kromě toho do protokolu ukládáme také Vaši IP adresu. IP adresu ukládáme z bezpečnostních důvodů a pro případ, že příslušný subjekt údajů svým komentářem porušuje práva třetích osob nebo do něj zadává protiprávní obsah.

8.2 Vaši e-mailovou adresu potřebujeme, abychom Vás mohli kontaktovat, když třetí osoba označí vámi zveřejněný obsah za protiprávní.

8.3 Právním základem pro uchovávání dat jsou čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR. Vyhrazujeme si právo mazat komentáře, které třetí osoba označila za protiprávní.

8.4 Jako uživatel se můžete přihlásit k odběru následných komentářů. Obdržíte potvrzovací e-mail s cílem ověřit, že jste vlastníkem zadané e-mailové adresy (dvojité potvrzení).

8.5 Právním základem pro zpracovávání údajů v případě odběru komentářů je čl. 6. odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Z odběru komentářů se můžete kdykoliv odhlásit s účinností do budoucna. Další informace o možnosti odhlášení naleznete v potvrzovacím e-mailu.

9) Data zpracovávána a shromažďovaná za účelem zasílání newsletteru

9.2 Při registraci do našeho eshopu, nebo objednávce a následném nákupu Zboží, tzn. uzavření kupní smlouvy v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami nám poskytujete svou e-mailovou adresu a mobilní telefonní číslo. Tím si vyhrazujeme právo Vám zasílat e-mailem, nebo SMS, pravidelné nabídky z našeho sortimentu, podobné produktů či služeb. V souladu s čl. 7 odst. 3 zákona o nekalé soutěži k tomu nepotřebujeme žádný váš další souhlas. Právním základem ke zpracování dat je náš oprávněný zájem na personalizované přímé reklamě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

9.2 Pokud jste již dříve vyslovili nesouhlas s využíváním vaší e-mailové adresy k tomuto účelu, tyto e-maily či SMS zasílat nebudeme.

9.3 Správci uvedenému v úvodu tohoto dokumentu jste oprávněni kdykoliv sdělit svou námitku vůči využití vaší e-mailové adresy a mobilního telefonu k výše uvedeným reklamním účelům, s účinností do budoucna. V souvislosti s námitkou nesete pouze náklady na poštovné a telekomunikační poplatky v základní výši. Po doručení vaší námitky bude neprodleně ukončeno využívání vaší e-mailové adresy a mobilního čísla k reklamním účelům.

9.4 Jestliže si objednáte náš e-mailový newsletter (zpravodaj), budeme Vám zasílat informace o našich nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších případných údajů je dobrovolné a jsou využívány k tomu, abychom vás mohli osobně oslovit.

9.5 Zasílání našeho newsletteru si můžete objednat pomocí dvojitého potvrzení (tzv. double opt-in). To znamená, že vám e-mailový newsletter začneme zasílat teprve tehdy, když nám k tomu dáte výslovný souhlas. Pro udělení souhlasu vám pošleme potvrzovací e-mail s odkazem, kterým potvrdíte, že v budoucnu chcete dostávat tento newsletter. Aktivací potvrzovacího odkazu nám udělujete souhlas s využitím vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Při přihlášení k odběru newsletteru uchováváme vaši IP adresu uvedenou poskytovatelem internetového připojení (ISP), jakož i datum a přesný čas přihlášení, abychom případně mohli zpětně zjistit zneužití vaší e-mailové adresy.

9.6 Data, která shromažďujeme při přihlášení k newsletteru, jsou využívána výhradně pro účely reklamního oslovení v rámci newsletteru.

9.7 Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím k tomu určeného odkazu v newsletteru nebo příslušnou zprávou zaslanou správci uvedenému v úvodu tohoto dokumentu. Po úspěšném odhlášení bude vaše e-mailová adresa neprodleně vymazána ze seznamu odběratelů našeho newsletteru, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním vašich údajů, a pokud jsme si nevyhradili právně přípustný důvod pokračovat ve zpracování dat, o čemž vás informujeme v tomto prohlášení.

10) Data zpracovávána a shromažďovaná při realizaci Vzdělávací služby prezenční nebo streamingovou formou

10.1 Účastí na Vzdělávacích službách osobního charakteru tzn. prezenčně, nebo formou živého online streamingu např. na webináři souhlasíte, aby společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o. pořizovala, zpracovávala a uchovávala audiovizuální, fotografické nebo audio záznamy, které mohou zachycovat Vaše biometrické údaje např. tvář, celou postavu, chůzi, Váš hlas apod. Váš souhlas se vztahuje také na to, že tato data můžeme používat za účelem zpracování reklamních videí, výukových videí, tvorby video dokumentů, přepisu přednášek či tvorbu pozvánek, reklamních upoutávek a dalších propagačních či výukových forem pro další vzdělávací služby a online produkty. Tento souhlas můžete odvolat použitím kontaktního formuláře na stránce Podání požadavku poskytovateli.

11) Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

11.1 V souvislosti s ochranou osobních údajů máte celou řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás/mě prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce Podání požadavku poskytovateli. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. O těchto právech vás informujeme v bodech 11.2 až 11.10.

11.2 Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, v souladu s čl. 15 nařízení GDPR, které zpracováváme, a právo získat následující informace: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci či kategorie příjemců, jimž osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba uložení osobních údajů či kritéria pro určení doby uložení osobních údajů, existence práva na opravu či výmaz osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, nesouhlas se zpracováváním osobních údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu, informace o zdroji osobních údajů, pokud tyto nebyly shromážděny námi, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, a případně smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, a také vaše právo být informováni o platných zárukách v souladu se čl. 46 nařízení GDPR předávání vašich údajů do třetích zemí.

11.3 Máte právo na neodkladnou opravu nesprávných údajů, v souladu s čl. 16 nařízení GDPR, týkajících se vaší osoby a na doplnění neúplných údajů, které o vás shromažďujeme.

11.4 Máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů v souladu s čl. 17 nařízení GDPR, pokud jsou splněny podmínky v souladu s čl. 17 odst. 1 nařízení GDPR. Toto právo však nelze aplikovat zejména v případech, kdy je zpracování vyžadováno k uplatnění práva na svobodu projevu a informací, k plnění zákonné povinnosti z důvodů veřejného zájmu nebo k uplatnění, výkonu nebo k obhajobě právních nároků.

11.5 Máte právo požádat o omezení zpracování v souladu s čl. 18 nařízení GDPR, svých osobních údajů za předpokladu, že je správnost vašich údajů ověřena, dále pokud je zpracování dat protiprávní a vy jste odmítli výmaz vašich dat a místo toho vyžadujete omezit zpracování vašich údajů, pokud potřebujete vaše údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, poté, co již nepotřebujeme tyto osobní údaje po dosažení účelu, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování a dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody nepřevažují.

11.6 Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vůči správci údajů, je tento povinen informovat všechny příjemce, jímž byly osobní údaje zpřístupněny, ohledně veškerých oprav, výmazů osobních údajů nebo o omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být o těchto příjemcích informováni v rámci oznamovací povinnost v souladu se čl. 19 nařízení GDPR.

11.7 Máte právo na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 nařízení GDPR tzn. získat své osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo je převést na jiného správce, je-li to technicky proveditelné.

11.8 Máte právo kdykoli odvolat daný souhlas v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení GDPR, se zpracováním údajů s účinkem do budoucna. V případě odvolání neprodleně vymažeme příslušné údaje, pokud další zpracování není založeno na právním základu pro zpracování bez souhlasu. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu zpracování až do odvolání.

11.9 Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje nařízení GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s čl. 77 nařízení GDPR, aniž je dotčen jakýkoliv jiný prostředek správní nebo soudní ochrany, podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo v místě údajného protiprávního jednání.

11.10 Máte právo vznést námitku. Pokud v rámci vyvážení zájmů zpracováváme vaše osobní údaje na základě našich převažujících oprávněných důvodů, máte právo kdykoliv z důvodů, které se týkají vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování s účinností do budoucna. Pokud využijete svého práva na vznesení námitky, ukončíme zpracování příslušných údajů. Vyhrazujeme si však právo pokračovat ve zpracování dat, jestliže prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, základními právy a základními svobodami, nebo pokud zpracování dat slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro tento marketing. Námitku můžete vznést způsobem popsaným výše. Pokud využijete svého práva na vznesení námitky, ukončíme zpracování příslušných údajů pro účely přímého marketingu.

13) Doba uchovávání osobních údajů

13.1 Doba uchovávání osobních údajů je stanovena podle příslušné zákonné doby uložené jiným právním předpisem (např. údajů o zaměstnancích a informací uchovávaných na základě zákona o DPH nebo zákona o účetnictví apod.). Po uplynutí této lhůty budou příslušné údaje rutinně vymazávány, pokud již nejsou nezbytné pro plnění nebo zahájení smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávněný zájem na dalším uchování.

13.2 Maximální délka uchování dat vč. doby nezbytné k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů je 15 let od ukončení smluvního vztahu.

13.3 Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

13.4 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

14) Závěr

14.1 Prohlašujeme, že splňujeme všechny legislativní povinnosti, které pro naši společnost z nařízení GDPR a dalších právních předpisů, vztahujících se k ochraně osobních údajů, vyplývají a Vaše osobní údaje budeme spravovat v souladu s právním řádem České republiky a EU.

14.2 Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

14.3 Předání osobních údajů třetím osobám. K Vašim osobním údajům mají přístup jen ti zaměstnanci naší společnosti, kteří jsou k tomu oprávněni. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit "lépe" než my a na dané zpracování se specializují. Jedná se zejména o subdodavatele v rámci provozu cloudových služeb, marketigových, analytických služeb, zálohovacích služeb, mailserverů, zabezpečení a serverové infrastruktury. Na písemné vyžádání Vám rádi poskytneme aktuální seznam našich subdodavatelů. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování dat. Zavazujeme se Vám, že při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Za společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.

Pavel KLOC

V Praze dne 1. července 2023

Aktualizace podmínek (aktuální znění): verze platná od 1. května 2023

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI AUTODIAGNOSTIKA KLOC, S. R. O.1) Úvod
2) Kdo je správce? Kdo pověřenec?
3) Informace, které shromažďujeme
4) Co děláme s informacemi, které shromažďujeme?
5) Předání osobních údajů třetím osobám
6) Předávání dat mimo Evropskou unii
7) Zabezpečení informací osobních údajů
8) Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
9) Mlčenlivost
10) Závěr1) Úvod

Tyto zásady ochrany soukromí jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a nařízením Evropské komise Směrnice 95/46 /ES. Tyto zásady stanovují, jak společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., dále jen správce používá a chrání veškeré informace, které poskytujete internetovým obchodům a stránkám doprovodných informačních webů, v obou případech běžících na doménách uvedených v bodě 2) - při jejich používání. Rozsah a podrobné informace specifikujeme pro každou softwarovou platformu, na které internetové stránky na níže uvedených doménách provozujeme. Správce se zavazuje zajistit, aby Vaše soukromí bylo chráněno. Pokud Vás požádáme o poskytnutí určité informace, kterou můžete být identifikováni při použití těchto webových stránek, pak si můžete být jisti, že budou použity pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Provozovatel může změnit tyto podmínky a aktualizovat tuto stránku. Pokud k tomu dojde budete o tom informování prostřednictvím elektronické pošty.


2) Kdo je správce?

Jsme česká obchodní společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r.o. , IČ: 248 433 69, se sídlem Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisem oddíl C, vložka 179563, provozující následující webové stránky (aplikace) na platformách:

 • Internetové obchody na doménách:
  https://www.autodiagnostik.cz; https://www.focom.cz/; https://www.f-com.cz/; http://hantek.cz/; http://hantek.eu/; http://micsig.eu/; https://mt-pro.cz/; běžící na webové aplikaci Magento. Dále jen internetové obchody.
 • Internetové blogy na doménách:
  https://www.blog.autodiagnostik.cz; https://www.denautodiagnostiky.cz/blog; https://www.diagnostika-delphi.cz/blog; běžící na webové aplikaci WordPress. Dále jen Blogy.
 • Stránky péče o zákazníky:
  https://www.care.autodiagnostik.cz; běžící na webové aplikaci WordPress. Dále jen Stránky péče.
 • Stránky technické podpory:
  https://www.edu.autodiagnostik.cz; běžící na webové aplikaci WordPress. Dále jen Stránky podpory.
 • Stránky podpory zdarma:
  https://www.wiki.autodiagnostik.cz; běžící na webové aplikaci Mediawiki. Dále jen Stránky Wiki.
 • Doprovodné informační weby:
  https://www.diagnostika-delphi.cz; běžící na webové aplikaci WordPress. Dále jen informační weby.
 • Stránky konference:
  https://www.denautodiagnostiky.cz; běžící na webové aplikaci WordPress. Dále jen Stránky konference.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn. že určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají nebo budou pomáhat. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.

Kontaktní údaje na nás
V případě, že se na nás budete chtít v průběhu zpracování dat obrátit, můžete nás kontaktovat na bezplatném telefonním čísle +420 800 66 44 66 nebo na e-mailu: info(zavináč)autodiagnostik(tečka)cz, nebo na korespondeční adrese AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, nebo přes datovou schránku ID: ps4bpg.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů GDPR je Pavel Kloc, e-mail: kloc(z@vinac)autodiagnostik(teck@)cz. Pověřence můžete také kontaktovat na korespondeční adrese AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, nebo přes datovou schránku ID: ps4bpg.


3) Informace, které shromažďujeme

Můžeme shromažďovat následující informace dle provozovaných platforem a webových služeb:

 • Internetové obchody
  Křestní jméno, příjmení, titul, E-mail, telefon, adresa, země, faxové a mobilní číslo, daňové informace v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy, údaje o bankovním účtu, preference z hlediska výrobků, nákupní zvyky, historii nákupů a chování z hlediska výdajů. Řadu informací sbíráme prostřednictvím tzv. cookies. Úplný seznam možných cookies, které můžeme prostřednictvím platformy Magento sledovat naleznete v samostatném dokumentu Zásady používání cookies.
 • Blogy
  Jméno komentujícího, historii pohybu a chování čtenáře z hlediska čtenosti jednotlivých článků apod. zpětnou vazbu, zájmy, názory, recenze, komentáře, nahrané soubory.
 • Stránky Péče
  Kontaktní informace např. jméno a příjmení, poštovní nebo e-mailovou adresu, faxové a telefonní číslo, historii pohybu a chování uživatele z hlediska čtenosti jednotlivých sekcí, zpětnou vazbu, zájmy, názory, recenze, komentáře, nahrané soubory.
 • Stránky podpory
  Jméno, příjmení, E-mail, historii pohybu a chování uživatele z hlediska čtenosti jednotlivých sekcí, zpětnou vazbu, zájmy, názory, recenze, komentáře, nahrané soubory.
 • Stránky Wiki
  Historii pohybu návštěvníků za účelem optimalizace výkonostního marketingu. Chování uživatele z hlediska čtenosti jednotlivých sekcí, zpětnou vazbu, zájmy, názory, recenze, komentáře, nahrané soubory.
 • Stránky konference
  Jméno, příjmení a kontaktní informace např. akademický titul, poštovní nebo e-mailovou adresu, faxové a telefonní číslo, název společnosti, název funkce ve společnosti za účelem předání těchto dat (objednávky) spolupořadateli obchodní společnosti MOTOR expert s. r. o., na základě elektronické smlouvy. Dále data Cookies historii pohybu a chování návštěvníků za účelem optimalizace výkonostního marketingu.

Úplný seznam možných cookies, které můžeme na výše uvedených stránkách sledovat, naleznete v samostatném dokumentu Zásady používání cookies.


4) Co děláme s informacemi, které shromažďujeme?

Tyto informace nám slouží jako podklady k analýzám, které vypracováváme, abychom lépe porozuměli vašim potřebám, abychom Vám - našim zákazníkům mohli poskytovat lepší služby. Informace shromažďujeme zejména z těchto důvodů:

 • Vedení účetnictví
  Jste-li zákazníkem internetových obchodů, Vaše osobní údaje a/nebo fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů v souladu se Zákonem o účetnictví 563/1991 Sb. V rámci uzavírání a podpisu kupních smluv se může např. jednat o fakturace, registrace v e-shopu, .
 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Jste-li zákazníkem internetových obchodů, Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a kontaktní informace např. poštovní nebo e-mailovou adresu, faxové a telefonní číslo, název společnosti nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy. Může se jednat např. o dodání zboží, zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, servisní komunikaci, řešení záruk, výměny či vrácení zboží (dobropisy), výkup zboží oproti slevám, poskytování podpory na Vaši žádost. Data uchováváme po dobu 10 let od poslední objednávky.
 • Zasílání reklamních e-mailů newsletterů a telefonický kontakt
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, název firmy ve které pracujete nebo kterou vlastníte, na co klikáte v e-mailu a kdy jej nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Váš telefonický kontakt využíváme k občasnému oslovení Vaší osoby za účelem obchodního nebo informačního sdělení, které se týká produktů nebo služeb, které jste od nás zakoupil/a. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky o nových produktech, speciálních nabídkách nebo dalších informacích, zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. V této souvislosti Vás můžeme kontaktovat za účelem průzkumu trhu. Tento souhlas můžete odvolat použitím kontaktního formuláře na stránce Žádost zpracovateli osobních údajů. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete zrušit také kliknutím na odhlašovací odkaz v každém zaslaném e-mailu.
 • Pokud nejste naším zákazníkem
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. Souhlas jste nám udělili na jedné nebo více stránkách provozovaných na doménách uvedených v bodě 2). Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Zlepšení našich produktů a služeb a vedení interních záznamů
  Pokud jste naším zákazníkem a využíváte produkty, ke kterým nabízíme rozšířenou technickou podporu v podobě zaškolení zdarma, telefonické podpory na bezplatné lince a přístupu do stránek podpory, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa, telefon, název firmy ve které pracujete nebo kterou vlastníte. Tato data zpracováváme, abychom mohli identifikovat Vaši osobu z důvodu oprávněnosti Vašeho požadavku na čerpání rozšířené technické podpory, kterou poskytujeme zdarma pouze našim zákazníkům. Tento souhlas můžete odvolat použitím kontaktního formuláře na stránce Žádost zpracovateli osobních údajů.
 • Pokročilý (výkonnostní) marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě tohoto Vašeho souhlasu můžeme PROVÁDĚT e-mailový marketing, marketingové ankety, vytvářet personalizaci produktů a nabídky na Vaše přání. Vaši e-mailovou adresu nebo další automaticky získané údaje můžeme využít např. pro remarketing, retargeting, bannerovu reklamu, cílení reklamy na Facebook.com, Seznam.cz, Google.com a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Souhlas lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím formuláře na stránce Žádost zpracovateli osobních údajů.
 • Fotografická a audio-video dokumentace na živých akcích
  Vaše osobní údaje v rozsahu: fotografií, audiovizuálních nebo audio záznamů, které mohou zachycovat Vaše biometrické údaje např. tvář, celou postavu, chůzi, Váš hlas apod. na živých akcích, pořádaných naší společností AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o. jako jsou školení, konference - zejména Den autodiagnostiky, nebo jiné živé akce pořádané, spolupořádané, nebo na které se oficiálně naše společnost účastní. Tyto údaje zpracováváme za účelem zpracování reklamních videí, výukových videí, tvorby video dokumentů, přepisu přednášek či tvorbu pozvánek a reklamních upoutávek na další živé akce. To vše na základě Vašeho souhlasu zpracováváme po dobu 10 let od udělení. Tento souhlas můžete odvolat použitím kontaktního formuláře na stránce Žádost zpracovateli osobních údajů.

Délka trvání uchování dat dle jednotlivých domén je uvedena výše, avšak pokud máte na jedné z našich stránek (domén) vytvořený účet, pak Vaše data uchováváme, dokud je Váš účet aktivní nebo tak dlouho, jak to bude nutné, abychom Vám mohli poskytovat doprovodné služby.

Zjednodušeně řečeno shromažďujeme Vaše údaje když: navštěvujte nebo využíváte naše webové stránky, používáte naše aplikace nebo nás najdete na sociální síti, když využíváte komunikační kanály pro zákazníky. Dále pokud zakoupíte produkty na našich internetových obchodech, využíváte naše služby, pokud se přihlásíte k odběru jednoho nebo více našich newsletterů. Pokud kontaktujete naši bezplatnou zákaznickou linku, pokud se účastníte našich obchodních, vzdělávacích, nebo konferečních akcí, nebo s námi spolupracujete v roli zákazníka, spotřebitele, obchodního partnera, dodavatele, subdodavatele či jiného subjektu, který s naší společností navázal obchodní nebo profesní vztah.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po celé období běhu výše stanovených promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší období archivace nebo jsme na konkrétních internetových stránkách neuvedli jinak.


5) Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup jen ti zaměstnanci naší společnosti, kteří jsou k tomu oprávněni. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit "lépe" než my a na dané zpracování se specializují. Jedná se zejména o subdodavatele v rámci provoz cloudu, marketigových, analytických služeb, zálohovacích služeb, mailserverů, zabezpečení a serverové infrastruktury. Na písemné vyžádání Vám rádi poskytneme aktuální seznam našich subdodavatelů. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování dat. Zavazujeme se Vám, že při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.


6) Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany v souladu se směrnicí Rady (EU) 2016/679 .


7) Zabezpečení informací osobních údajů

Chráníme osobní údaje a zajišťujeme vysokou míru bezpečnosti nám poskytnutých informací pomocí moderních technologií. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, máme zavedené vhodné organizační opatření fyzické, elektronické vč. řídicích postupů s cílem dosáhnout maximální ochrany a zabezpečení informací shromažďovaných online. Technologie a postupy, které zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů, jsou následující:

 • Provozované systémy jsou poskytovány uživatelům pouze přes zabezpečený HTTPS certifikát TLS 1.2 SHA-256 se šifrováním RSA od certifikační autority Let's Encrypt (DST Root CA X3).
 • Použité technologie opensource Magento, WordPress, Mautic, MediaWiki, OwnCloud.
 • U Cloudových služeb je podpora šifrování uložených dat a omezení přihlášení pouze přes osobní certifikát TLS 1.2 SHA-512 se šifrováním RSA. Certifikát je vždy pro každého uživatele generován a předán zabezpečenou cestou.
Internetové projekty jsou provozovány na kvalitním hardware s podporou NBD. Servery běží na linuxovém jádře. Systémy máme aktualizované a velký důraz přikládáme aplikaci bezpečnostních hotfixů v rámci systému i provozovaných aplikací. Data zálohujeme každý den na zabezpečené datové úložiště. Přenos dat i jejich úložiště je šifrováno.


8) Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte celou řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás/mě prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce Žádost zpracovateli osobních údajů. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Právo na přístup - Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Správce má právo, za poskytnutí informace podle předchozí věty, požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Právo na omezení zpracování - V případě, že se domníváte, že zpracováváme Vaše údaje nepřesně nebo nezákonně, či je zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, můžete využít Právo na omezení zpracování. Pokud nebudete chtít smazat všechny údaje a pouze omezit rozsah zpracování osobních údajů nebo účelů zpracování (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání všech obchodních sdělení.), můžete vznést námitku proti zpracování prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce Žádost zpracovateli osobních údajů. Rádi se s Vámi domluvíme na úpravě zpracování a využívání Vašich osobních dat v souladu s Vaším přáním.
 • Právo na přenositelnost - Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut) - Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme 120 dní, jelikož musíme zajistit v určitých případech jistá blokování, provedení oprav, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a promazání všech záloh. Pokud chcete být zapomenut, stačí vyplnit stručný formulář na stránce Právo být zapomenut. Pokud chcete být vymazán/a v rámci Vaší registrace v e-shopech, pak stačí v sekci „Můj účet“ kliknout na volbu „Delete my account“. Mějte prosím na paměti, že v některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů - Máte právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Budeme moc rádi, pokud se nejprve s Vaší nespokojeností obrátíte na nás skrze formulář Stížosti. Rádi Vám vyjdeme maximálně vstříc a naše případné pochybení napravíme, jsme jen lidé.

9) Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.


10) Závěr

Prohlašujeme, že splňujeme všechny legislativní povinnosti, které pro naši společnost z GDPR a dalších právních předpisů, vztahujících se k ochraně osobních údajů, vyplývají a Vaše osobní údaje budeme spravovat v souladu s právním řádem České republiky.
Poslední revize tohoto dokumentu:
dne 1. ledna 2020

Hlavní menu