Impressum / právní informace

Údaje o provozovateli

Internetový obchod autodiagnostik.cz provozuje:
AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.
Společnost je vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179563.
Sídlo: Velelslavínská 48/39, 162 00, Praha 6, Česká republika

E-mal: info@autodiagnostik.cz
Telefon: +420 235 313 119
Fax: +420 227 077 970
Číslo DS: g5f2qez

IČ: 248 433 69
DIČ (registrovaný plátce): CZ24843369

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky našich služeb a produktů vč. reklamačního řádu naleznete zde. Případnou reklamaci, můžete nahlásit zde.

Ochrana osobních údajů, GDPR a Cookies

S veškerými Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s českým a evropským právním řádem. Bližší informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje naleznete v našich Zásadách o ochraně osobních údajů. Se zpracováním osobních údajů úzce souvisí online dostupný dokument Zásady používání cookies. A v neposlední řadě dle obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (zvané GDPR), a Zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. máte právo vzít souhlas se zpracováním kdykoli zpět, popř. nás požadovat o informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a samozřejmě požadovat vysvětlení proč je zpracováváme. Můžete také požádat o jejich aktualizaci nebo opravu. Všechny tyto požadavky můžete podat v souhrnném formuláři na stránce Podání požadavku poskytovateli.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Objednatel (Spotřebitel) může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright

© Copyright 2022 AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Všechna práva náleží firmě AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o. nebo jejím partnerům. Jakékoliv využití obsahu těchto stránek nad rámec autorského práva není povoleno bez výslovného svolení firmy AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o.

Ochranné známky

Společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. je výhradním vlastníkem registrované ochranné známky DiagAcademy®. V případě, že nebyly písemně smluveny individuální podmínky pro používání této známky, platí následující. Více informací o použití známky na webu diagacademy.cz.

Ostatní obchodní značky a ochranné známky jsou vlastnictvím odpovídajících majitelů. Není-li ze zákona nutné, nejsou na portále diagacademy.cz zpravidla příslušným způsobem označovány. Nepřítomnost příslušných označení však neznamená, že se nejedná o chráněný název ve smyslu Zákona o ochranných známkách.

Zásady ochrany osobních údajů

Následující zásady ochrany soukromí platí pro nákup ve všech internetových obchodech a pro využívání doprovodných internetových služeb technické podpory a informačních webů naší společnosti.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI AUTODIAGNOSTIKA KLOC, S. R. O.1) Úvod
2) Kdo je správce? Kdo pověřenec?
3) Informace, které shromažďujeme
4) Co děláme s informacemi, které shromažďujeme?
5) Předání osobních údajů třetím osobám
6) Předávání dat mimo Evropskou unii
7) Zabezpečení informací osobních údajů
8) Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
9) Mlčenlivost
10) Závěr1) Úvod

Tyto zásady ochrany soukromí jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a nařízením Evropské komise Směrnice 95/46 /ES. Tyto zásady stanovují, jak společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., dále jen správce používá a chrání veškeré informace, které poskytujete internetovým obchodům a stránkám doprovodných informačních webů, v obou případech běžících na doménách uvedených v bodě 2) - při jejich používání. Rozsah a podrobné informace specifikujeme pro každou softwarovou platformu, na které internetové stránky na níže uvedených doménách provozujeme. Správce se zavazuje zajistit, aby Vaše soukromí bylo chráněno. Pokud Vás požádáme o poskytnutí určité informace, kterou můžete být identifikováni při použití těchto webových stránek, pak si můžete být jisti, že budou použity pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Provozovatel může změnit tyto podmínky a aktualizovat tuto stránku. Pokud k tomu dojde budete o tom informování prostřednictvím elektronické pošty.


2) Kdo je správce?

Jsme česká obchodní společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r.o. , IČ: 248 433 69, se sídlem Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisem oddíl C, vložka 179563, provozující následující webové stránky (aplikace) na platformách:

 • Internetové obchody na doménách:
  https://www.autodiagnostik.cz; https://www.focom.cz/; https://www.f-com.cz/; http://hantek.cz/; http://hantek.eu/; http://micsig.eu/; https://mt-pro.cz/; běžící na webové aplikaci Magento. Dále jen internetové obchody.
 • Internetové blogy na doménách:
  https://www.blog.autodiagnostik.cz; https://www.denautodiagnostiky.cz/blog; https://www.diagnostika-delphi.cz/blog; běžící na webové aplikaci WordPress. Dále jen Blogy.
 • Stránky péče o zákazníky:
  https://www.care.autodiagnostik.cz; běžící na webové aplikaci WordPress. Dále jen Stránky péče.
 • Stránky technické podpory:
  https://www.edu.autodiagnostik.cz; běžící na webové aplikaci WordPress. Dále jen Stránky podpory.
 • Stránky podpory zdarma:
  https://www.wiki.autodiagnostik.cz; běžící na webové aplikaci Mediawiki. Dále jen Stránky Wiki.
 • Doprovodné informační weby:
  https://www.diagnostika-delphi.cz; běžící na webové aplikaci WordPress. Dále jen informační weby.
 • Stránky konference:
  https://www.denautodiagnostiky.cz; běžící na webové aplikaci WordPress. Dále jen Stránky konference.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn. že určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají nebo budou pomáhat. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.

Kontaktní údaje na nás
V případě, že se na nás budete chtít v průběhu zpracování dat obrátit, můžete nás kontaktovat na bezplatném telefonním čísle +420 800 66 44 66 nebo na e-mailu: info(zavináč)autodiagnostik(tečka)cz, nebo na korespondeční adrese AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, nebo přes datovou schránku ID: ps4bpg.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů GDPR je Pavel Kloc, e-mail: kloc(z@vinac)autodiagnostik(teck@)cz. Pověřence můžete také kontaktovat na korespondeční adrese AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, nebo přes datovou schránku ID: ps4bpg.


3) Informace, které shromažďujeme

Můžeme shromažďovat následující informace dle provozovaných platforem a webových služeb:

 • Internetové obchody
  Křestní jméno, příjmení, titul, E-mail, telefon, adresa, země, faxové a mobilní číslo, daňové informace v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy, údaje o bankovním účtu, preference z hlediska výrobků, nákupní zvyky, historii nákupů a chování z hlediska výdajů. Řadu informací sbíráme prostřednictvím tzv. cookies. Úplný seznam možných cookies, které můžeme prostřednictvím platformy Magento sledovat naleznete v samostatném dokumentu Zásady používání cookies.
 • Blogy
  Jméno komentujícího, historii pohybu a chování čtenáře z hlediska čtenosti jednotlivých článků apod. zpětnou vazbu, zájmy, názory, recenze, komentáře, nahrané soubory.
 • Stránky Péče
  Kontaktní informace např. jméno a příjmení, poštovní nebo e-mailovou adresu, faxové a telefonní číslo, historii pohybu a chování uživatele z hlediska čtenosti jednotlivých sekcí, zpětnou vazbu, zájmy, názory, recenze, komentáře, nahrané soubory.
 • Stránky podpory
  Jméno, příjmení, E-mail, historii pohybu a chování uživatele z hlediska čtenosti jednotlivých sekcí, zpětnou vazbu, zájmy, názory, recenze, komentáře, nahrané soubory.
 • Stránky Wiki
  Historii pohybu návštěvníků za účelem optimalizace výkonostního marketingu. Chování uživatele z hlediska čtenosti jednotlivých sekcí, zpětnou vazbu, zájmy, názory, recenze, komentáře, nahrané soubory.
 • Stránky konference
  Jméno, příjmení a kontaktní informace např. akademický titul, poštovní nebo e-mailovou adresu, faxové a telefonní číslo, název společnosti, název funkce ve společnosti za účelem předání těchto dat (objednávky) spolupořadateli obchodní společnosti MOTOR expert s. r. o., na základě elektronické smlouvy. Dále data Cookies historii pohybu a chování návštěvníků za účelem optimalizace výkonostního marketingu.

Úplný seznam možných cookies, které můžeme na výše uvedených stránkách sledovat, naleznete v samostatném dokumentu Zásady používání cookies.


4) Co děláme s informacemi, které shromažďujeme?

Tyto informace nám slouží jako podklady k analýzám, které vypracováváme, abychom lépe porozuměli vašim potřebám, abychom Vám - našim zákazníkům mohli poskytovat lepší služby. Informace shromažďujeme zejména z těchto důvodů:

 • Vedení účetnictví
  Jste-li zákazníkem internetových obchodů, Vaše osobní údaje a/nebo fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů v souladu se Zákonem o účetnictví 563/1991 Sb. V rámci uzavírání a podpisu kupních smluv se může např. jednat o fakturace, registrace v e-shopu, .
 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Jste-li zákazníkem internetových obchodů, Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a kontaktní informace např. poštovní nebo e-mailovou adresu, faxové a telefonní číslo, název společnosti nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy. Může se jednat např. o dodání zboží, zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, servisní komunikaci, řešení záruk, výměny či vrácení zboží (dobropisy), výkup zboží oproti slevám, poskytování podpory na Vaši žádost. Data uchováváme po dobu 10 let od poslední objednávky.
 • Zasílání reklamních e-mailů newsletterů a telefonický kontakt
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, název firmy ve které pracujete nebo kterou vlastníte, na co klikáte v e-mailu a kdy jej nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Váš telefonický kontakt využíváme k občasnému oslovení Vaší osoby za účelem obchodního nebo informačního sdělení, které se týká produktů nebo služeb, které jste od nás zakoupil/a. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky o nových produktech, speciálních nabídkách nebo dalších informacích, zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. V této souvislosti Vás můžeme kontaktovat za účelem průzkumu trhu. Tento souhlas můžete odvolat použitím kontaktního formuláře na stránce Žádost zpracovateli osobních údajů. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete zrušit také kliknutím na odhlašovací odkaz v každém zaslaném e-mailu.
 • Pokud nejste naším zákazníkem
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. Souhlas jste nám udělili na jedné nebo více stránkách provozovaných na doménách uvedených v bodě 2). Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Zlepšení našich produktů a služeb a vedení interních záznamů
  Pokud jste naším zákazníkem a využíváte produkty, ke kterým nabízíme rozšířenou technickou podporu v podobě zaškolení zdarma, telefonické podpory na bezplatné lince a přístupu do stránek podpory, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa, telefon, název firmy ve které pracujete nebo kterou vlastníte. Tato data zpracováváme, abychom mohli identifikovat Vaši osobu z důvodu oprávněnosti Vašeho požadavku na čerpání rozšířené technické podpory, kterou poskytujeme zdarma pouze našim zákazníkům. Tento souhlas můžete odvolat použitím kontaktního formuláře na stránce Žádost zpracovateli osobních údajů.
 • Pokročilý (výkonnostní) marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě tohoto Vašeho souhlasu můžeme PROVÁDĚT e-mailový marketing, marketingové ankety, vytvářet personalizaci produktů a nabídky na Vaše přání. Vaši e-mailovou adresu nebo další automaticky získané údaje můžeme využít např. pro remarketing, retargeting, bannerovu reklamu, cílení reklamy na Facebook.com, Seznam.cz, Google.com a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Souhlas lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím formuláře na stránce Žádost zpracovateli osobních údajů.
 • Fotografická a audio-video dokumentace na živých akcích
  Vaše osobní údaje v rozsahu: fotografií, audiovizuálních nebo audio záznamů, které mohou zachycovat Vaše biometrické údaje např. tvář, celou postavu, chůzi, Váš hlas apod. na živých akcích, pořádaných naší společností AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o. jako jsou školení, konference - zejména Den autodiagnostiky, nebo jiné živé akce pořádané, spolupořádané, nebo na které se oficiálně naše společnost účastní. Tyto údaje zpracováváme za účelem zpracování reklamních videí, výukových videí, tvorby video dokumentů, přepisu přednášek či tvorbu pozvánek a reklamních upoutávek na další živé akce. To vše na základě Vašeho souhlasu zpracováváme po dobu 10 let od udělení. Tento souhlas můžete odvolat použitím kontaktního formuláře na stránce Žádost zpracovateli osobních údajů.

Délka trvání uchování dat dle jednotlivých domén je uvedena výše, avšak pokud máte na jedné z našich stránek (domén) vytvořený účet, pak Vaše data uchováváme, dokud je Váš účet aktivní nebo tak dlouho, jak to bude nutné, abychom Vám mohli poskytovat doprovodné služby.

Zjednodušeně řečeno shromažďujeme Vaše údaje když: navštěvujte nebo využíváte naše webové stránky, používáte naše aplikace nebo nás najdete na sociální síti, když využíváte komunikační kanály pro zákazníky. Dále pokud zakoupíte produkty na našich internetových obchodech, využíváte naše služby, pokud se přihlásíte k odběru jednoho nebo více našich newsletterů. Pokud kontaktujete naši bezplatnou zákaznickou linku, pokud se účastníte našich obchodních, vzdělávacích, nebo konferečních akcí, nebo s námi spolupracujete v roli zákazníka, spotřebitele, obchodního partnera, dodavatele, subdodavatele či jiného subjektu, který s naší společností navázal obchodní nebo profesní vztah.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po celé období běhu výše stanovených promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší období archivace nebo jsme na konkrétních internetových stránkách neuvedli jinak.


5) Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup jen ti zaměstnanci naší společnosti, kteří jsou k tomu oprávněni. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit "lépe" než my a na dané zpracování se specializují. Jedná se zejména o subdodavatele v rámci provoz cloudu, marketigových, analytických služeb, zálohovacích služeb, mailserverů, zabezpečení a serverové infrastruktury. Na písemné vyžádání Vám rádi poskytneme aktuální seznam našich subdodavatelů. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování dat. Zavazujeme se Vám, že při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.


6) Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany v souladu se směrnicí Rady (EU) 2016/679 .


7) Zabezpečení informací osobních údajů

Chráníme osobní údaje a zajišťujeme vysokou míru bezpečnosti nám poskytnutých informací pomocí moderních technologií. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, máme zavedené vhodné organizační opatření fyzické, elektronické vč. řídicích postupů s cílem dosáhnout maximální ochrany a zabezpečení informací shromažďovaných online. Technologie a postupy, které zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů, jsou následující:

 • Provozované systémy jsou poskytovány uživatelům pouze přes zabezpečený HTTPS certifikát TLS 1.2 SHA-256 se šifrováním RSA od certifikační autority Let's Encrypt (DST Root CA X3).
 • Použité technologie opensource Magento, WordPress, Mautic, MediaWiki, OwnCloud.
 • U Cloudových služeb je podpora šifrování uložených dat a omezení přihlášení pouze přes osobní certifikát TLS 1.2 SHA-512 se šifrováním RSA. Certifikát je vždy pro každého uživatele generován a předán zabezpečenou cestou.
Internetové projekty jsou provozovány na kvalitním hardware s podporou NBD. Servery běží na linuxovém jádře. Systémy máme aktualizované a velký důraz přikládáme aplikaci bezpečnostních hotfixů v rámci systému i provozovaných aplikací. Data zálohujeme každý den na zabezpečené datové úložiště. Přenos dat i jejich úložiště je šifrováno.


8) Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte celou řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás/mě prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce Žádost zpracovateli osobních údajů. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Právo na přístup - Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Správce má právo, za poskytnutí informace podle předchozí věty, požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Právo na omezení zpracování - V případě, že se domníváte, že zpracováváme Vaše údaje nepřesně nebo nezákonně, či je zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, můžete využít Právo na omezení zpracování. Pokud nebudete chtít smazat všechny údaje a pouze omezit rozsah zpracování osobních údajů nebo účelů zpracování (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání všech obchodních sdělení.), můžete vznést námitku proti zpracování prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce Žádost zpracovateli osobních údajů. Rádi se s Vámi domluvíme na úpravě zpracování a využívání Vašich osobních dat v souladu s Vaším přáním.
 • Právo na přenositelnost - Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut) - Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme 120 dní, jelikož musíme zajistit v určitých případech jistá blokování, provedení oprav, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a promazání všech záloh. Pokud chcete být zapomenut, stačí vyplnit stručný formulář na stránce Právo být zapomenut. Pokud chcete být vymazán/a v rámci Vaší registrace v e-shopech, pak stačí v sekci „Můj účet“ kliknout na volbu „Delete my account“. Mějte prosím na paměti, že v některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů - Máte právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Budeme moc rádi, pokud se nejprve s Vaší nespokojeností obrátíte na nás skrze formulář Stížosti. Rádi Vám vyjdeme maximálně vstříc a naše případné pochybení napravíme, jsme jen lidé.

9) Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.


10) Závěr

Prohlašujeme, že splňujeme všechny legislativní povinnosti, které pro naši společnost z GDPR a dalších právních předpisů, vztahujících se k ochraně osobních údajů, vyplývají a Vaše osobní údaje budeme spravovat v souladu s právním řádem České republiky.
Poslední revize tohoto dokumentu:
dne 1. ledna 2020

Související právní dokumenty a informace

Podpora je víc než sleva!

Hlavní menu