Vaše právo být zapomenut

Vážená paní, vážený pane. Pokud si přejete být zapomenut/a, vyplňte následující formulář a my vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh

Bezplatná zákaznická linka: +420 800 66 44 66

Platné pro

Žádost o vymazání Vašich osobních údajů ze všech našich systémů

    Důležité info

    Mějte prosím na paměti, že v některých případech jsme vázáni zákonnou povinností evidovat např. vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem.

    V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

    O dokončení výmazu Vás budeme informovat E-mailem.

    Hlavní menu